බස් රස …පිටුව 36

සිංහල භාෂාවේ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපට හමු වන යෙදුම්,පිරුළු,ඉඟිවැකි,ආප්තෝපදේශ ආදිය පිළිබඳ ඉතිහාසය සමඟින් රසවත් තොරතුරු එකතුවක් මා සතුව තිබෙනවා.ඉතින් මා අදහස් කළා එම තොරතුරු අතරින් පතරින් තෝරා බේරාගෙන ලිපි කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට.

පළමු දිගහැරුම.

 Don’t judge a book by its cover.

පොතක පිටකවරය දෙස බලා පොත ගැන තීරණය කරන්න එපා.

යමක හෝ යමෙකුගේ පිටත පෙනුම අනුව ඇතුළාන්තය පිළිබඳ අදහසකට එන්න එපා කියන ඉංග්‍රීසි පිරුළක්.

“Appreciate your allowing me to participate,but you should be less trusting,Ellie_can’t always judge a book by it’s cover” 

-Dorothy Cannell ගේ thin woman(1984)ග්‍රන්ථයෙන්.

මෙම පිරුළ මුලින් ම ලේඛනගත වී ඇත්තේ American Speech නම් වාර ප්‍රකාශනයක 1929 වසරේ දී.එහි සටහන් වී තිබුණේ “You can’t judge a book by its binding”ලෙසයි. ඒකියන්නේ පොත බැඳ ඇති ආකාරයෙන් පොත ගැන තීරණය කරන්නට බෑ කියායි.

මීට සමාන තවත් පිරුළු කිහිපයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හමුවෙනවා.

The cowl does not make the monk.

ජටාව පූජකයකු නිර්මාණය නොකරයි.

“Such impostures are sure of support from the sort of people…who think that it is the cowl that makes the monk.”

-ජෝර්ජ් බර්නාඩ් ෂෝ ගේ Music in London (1932) ග්‍රන්ථයෙන්…

මෙම පිරුළ මුල්වරට ලේඛනගත වී ඇත්තේ 1387 දී.ඒ Thomas Usk ගේ testament of love නම් කෘතියේ.එහි  මෙසේ සටහන් ව තිබුණා.

“For habit maketh no monk.ne weringe of gilte spurres maketh no knight.”
Judge not according to appearances.

පෙනුම අනුව තීරණ ගන්න එපා.

මෙම පිරුළ මුල් වරට හමුවන්නේ බයිබලයෙ

න්.”Judge not according to the appearance,but judge righteous judgeman.”(john 7:24)

සිංහල භාෂාවේ ද මීට සමාන යෙදුම් හමුවෙනවා.

උඩින් ඔපේ යටින් හපේ

සමහර විට පිටින් ඔපේ කියා ද තිබෙනවා.මෙයින් කියන්නේ ද බාහිර පෙනුම මෙන් අභ්‍යන්තරය හොඳ නෑ කියලයි.

මේ කතාවත් මීට සමාන අදහසක්  ගෙන දෙන උපදේශ කතාවක්…

මේ කතාව පී.එන් .පුස්සැල්ල මහතාගේ ආදර්ශ පාඨ සහ උපදේශාත්මක කතා ග්‍රන්ථයෙන් උපුටා ගත්තකි.

බුද්ධ ධර්මයේ ද මේ පිළිබඳ කියැවෙනවා.

පුද්ගලයෙක්ගේ යහපත් සිතිවිලි, අභ්‍යන්තරික සංහිඳියාව බුදුදහම අගය කරයි. යමෙක්ගේ චරිත ස්වරූපය කුමන අන්දමක පැවතියද ආධ්‍යාත්මය හොඳින් ඉදිරියට රැගෙන ගිය පුද්ගල චරිත පිළිබඳව අපට බෞද්ධ කථාවල අසන්නට ලැබේ.

“අලඞ්කතො චෙපි සමං චරෙය්‍ය
සන්තො දන්තො නියතො බ්‍රහ්මචාරි”
(දණ්ඩවර්ගය)

යමෙක් විවිධ විසිතුරු දේ, රාජකීය ආභරණ ආදිය පැළඳ සිටියත් ඔහුගේ අභ්‍යන්තරය දමනය වී ඇත්තේ නම් ඔහු යහපත් පුද්ගලයෙක් ලෙස සැලකෙයි.

මෙම ලිපියට…

http://www.budusarana.lk/budusarana/2012/10/15/PrintPage.asp?REF=vision07

ධම්ම පදයේ සූත්‍ර පිටකයේ ද මෙසේ ලියැවී තිබෙනවා.

ඉසකේ පැසුණු පමණින් ස්ථවිර නොවේ .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s