ලෝ ප්‍ර්‍රකට ළමා කතාකරු රෝල්ඩ් ඩාල් විසින් රචිත fantastic mr.fox නම් කෘතියේ අනුවර්තනයක් කොටස් කිහිපයකින් ඔබ වෙත ගෙන එන්නයි මගේ සූදානම.

Advertisements