කොරල් දූපත             කලාපය 1 පිටුව 4

කොරල් දූපත(the coral island)

කොරල් දූපත කියන්නේ පුංචි සන්දියේ නාවුක මුහුදු ගමන් ගැන මා අසා තිබෙන රසවත් ම කතන්දරයයි.මඩොල් දූව කියැවීමෙන් පසු කොරැල් දූපත මා අතට පත්වුණා.මා සතුව එම මඩොල් දූවයි කොරල් දූපතයි තවමත් තිබෙනවා.කොරල් දූපතේ මුල් පිටු කිහිපය කවුරුන් අතින් හෝ ගැලවී  ගිහින්.

මේ රසවත් කතාව ඊළඟට මට “සිඟිති සිත්තර” ළමා චිත්‍රකතා පත්තරෙන් හමුවුණා වගේ මතකයි..ආරියවංශ පෙරේරා නම් චිත්‍රශිල්පියෙකු විසින් එය නිර්මාණය කර තිබුණා වගේ මතකයි.එය අවසන් වන තුරැ මල්ටිෆැක්ස් ආයතනයෙන් සිඟිති සිත්තර පත්තරය පළ නොකළ බවයි මට මතක.කෙසේ වුවත් කොරැල් දූපතේ චිත්‍රකතාවක් සොයා ගන්නට මා බෙහෝ උත්සාහ කළා.අන්තිමේ දී බ්‍රිතාන්‍යයේ look and learn සඟරාවේ අලංකාර චිත්‍රයෙන් හැඩවී පළවූ කතාව මට හමුවුණා.සිංහල අනුවර්තනයක් සමග අද සිට ඔබ හමුවට එන්නේ එම කොරල් දූපත කතාවයි.

සිඟිති සිත්තර පත්‍රයේ පළවූ කතාව කවුරුන් හෝ මා වෙත ලබාදේවි යැයි මා විශ්වාස කරනවා.එය ලබාදෙන්නා කැමති  නම් එම කොටස් ද ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s