විද්‍යුත් අවකාශයේ අලුත් ම ළමා සඟරාව

නවතම අත්හදා බැලීමක් ලෙසින් ළමා ලෝකය රසයෙන් දැනුමෙන් පුරවන්නට විද්‍යුත් අවකාශය හරහා ළමා සඟරාවක් ඉදිරිපත් කරන්නට මා අදහස් කළා.මෙහි ලිපි බොහෝ විට විදෙස් පතපොත මගින් උපුටාගෙන ඔබ වෙත ගෙන එනවා.මේ  සඟරාවට ලිපි සපයන්නට ඔබ සියලු දෙනාටම හැකියාව තිබෙනවා.ඔබට ලිපි එවිය හැක්කේ sinhalachild@gmail.com යන ලිපිනයට පමණයි.

මංගල කලාපය එළි දැක්වීම නුදුරේ දී ම සිදු කිරීමට නියමිතයි.

එදා ඔබ රස විඳි  රොබින්හුඩ් /කොරල් දූපත /ෂර්ලොක් හෝම්ස් ආදි කතා,ජනකතා ,ජාතක කතා,බයිබල් කතා ,චරිත කතා,ළමා ගීත, මැජික් විජ්ජා ක්‍රියාකාරකම් ,ගණිත ගැටලු,චිත්‍ර කලාව ,ක්‍රීඩා,ඉංග්‍රීසි යෙදුම් හා වචන බිහි වූ ආකාර,සිංහල ජන වහර,ඉතිහාස කතා,අධ්‍යාපනික ලිපි,පාසල් විභාග පාඩම් මාලා ,සිඟිත්තන්ට වැඩපත් ,පරිසරයට සතුන්ට ආදරය කරන හැටි ආදි ලිපි සමඟ සිංහල දූ දරුවන්ට මෙතෙක් මුණ නොගැසුණු අලුත් ම වීර චරිත සමඟ

සිංහල ළමා සඟරාව ළඟදීම…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s